Sklep internetowy
Piece akumulacyjne
Ogrzewanie elektryczne
Ogrzewanie gazowe
kominki gazowe zerwnętrzne
kominki gazowe werwnętrzne
Kominki elektryczne
Kominki
Klimatyzatory
Promienniki przemysłowe
Nagrzewnice przemysłowe
Kurtyny powietrzne
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
Pompy ciepła do c.w.u.
Pompy ciepła do basenów
Rekuperatory
Ciepła woda
Fotowoltanika
Osuszacze
Dofinansowania
Wyprzedaż
Kontakt
Ogrzewanie kościołów
Bank Ochrony Środowiska
Świadectwa energetyczne
Przykładowe instalacje
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potrzebujesz pomocy? Szukasz informacji? Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami, a rozwiejemy Twoje obawy i doradzimy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 
Świadectwa energetyczne
 
 
Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkań i lokali użytkowych.

W krótkich odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania postaramy się przybliżyć to zagadnienie.
 
Co to jest świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny)?
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem określającym wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.
 
Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?
W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które w omawianym zakresie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek oddawany do użytkowania oraz budynek podlegający zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
 
Do jakich budynków nie stosuje się tych przepisów?
Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:
  1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  7. wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
Kiedy zainteresować się świadectwem?
Zgodnie z art.57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej, o ile jest ono wymagane przepisami ustawy.
 
Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wydawane na okres 10 lat. Ulega on skróceniu, jeżeli obiekt został po 1 stycznia 2009 r. przebudowany lub wyremontowany tak, że zmieniła się jego charakterystyka energetyczna. Po wygaśnięciu ważności świadectwa energetycznego właściciel będzie obowiązany do jego ponownego uzyskania. Świadectwo powinno być przechowywane wraz z innymi dokumentami przez cały czas istnienia obiektu, tak aby można było je udostępnić podmiotom uprawnionym na każde żądanie (np. inspektorom nadzoru budowlanego). W budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym są świadczone usługi znacznej liczbie osób (dworce, lotniska, muzea itp.) świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu.
 

 
Zapraszamy inwestorów, nabywców lub najemców.
 
Gwarantujemy wysoką jakość
świadczonych usług i konkurencyjne ceny.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@mk.net.pl

 
Salon Techniki Grzewczej

ul. Ozimska 53
45-368 Opole
tel/fax:
(0-77) 551 51 51
tel/fax:
(0-77) 453 14 14
(0-77) 402 14 70
(0-77) 402 14 71
   
e-mail: biuro@mk.net.pl